امروزه به دلیل مشغله زیاد‌کاری و ذهنی و همچنین حساس بودن آن‌ها، مدیریت زمان به عنوان مسئله‌ای مهم بسیار مورد توجه قرار گرفته است و این مدیریت نیاز به ابزاری دارد که طی دوره‌های مختلف از آن‌ها استفاده می‌شده است؛ به عنوان مثال سررسید‌های چاپی که جهت یادداشت کارهای روزانه از آن استفاده می شد؛ ولیکن مشکلی که این سررسیدها داشتند رجوع مکرر به آن‌ها و یادآوری به کارکنان بود و این مسئله ممکن بود موجب شود که کار از کار گذشته و کارها به موقع انجام نشود. با استفاده از این امکانات که به صورت یکپارچه در مجموعه نرم افزار دیده شده است، ارتباط موثری با مشتریان از طریق ارسال SMS می توان برقرار نمود و همچنین جهت زمان‌بندی و یادآوری رویدادها از این قابلیت بهره برد.

 • ایجاد یادداشت و یادآوری در زمان‌های مختلف برای پرسنل و مدیریت
 • یادآوری سررسید چک‌های پرداختنی قبل از سررسید
 • یادآوری سررسید چک‌های دریافتنی قبل از سررسید
 • زمانبندی جهت ارسال بصورت فوری یا براساس روز و ساعت ارسال و نیز بصورت روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه
 • ارسال قیمت کالا، آدرس و شماره تلفن شرکت، شماره حساب‌های شرکت
 • ارسال مانده حساب مشتریان
 • ارسال متن‌های تبریک و تسلیت براساس زمانبندی از قبل مشخص شده
 • ارسال متن یادآوری (اخطار) برای تمدید قرار داد مشتریان چند روز قبل از اتمام قرارداد
 • ارسال متن سررسید قسط برای مشتریان ارسال پیام کوتاه به صورت انبوه
 • ارسال پیام کوتاه برای بازه‌ای از شماره (به عنوان مثال بازه) 09131510001 الی 09131519999 تنظیم زمان
 • ارسال در محدوده ساعت و روز به صورت دلخواه کنترل پیامک‌ها از لحاظ تحویل داده شده و نشده