پیش ثبت نام مطب پزشک
آسانوبت راهکار جامع نوبتدهی مطب پزشکان
 

آسانوبت – راهکار جامع نوبتدهی مطب پزشکان

سیستم‌های مکانیزه نوبت‌دهی مطب پزشکان همیشه با هدف نظم دادن به امر نوبت‌دهی و رفاه حال نوبت‌گیرندگان طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. در این میان، امور مربوط به دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین به دلیل در دسترس بودن تلفن، تقریبا همه جا و در اکثر مواقع، سبب گردیده است تا نرم‌افزار‌های نوبت‌دهی تلفنی مورد توجه ویژه این مراکز و موسسات قرار گیرد.
شرکت پویان سیستم یزد با اهداف ذکر شده فوق و با نگاهی ویژه به کارایی برتر این سیستم اقدام به طراحی نرم‌افزار یکپارچه نوبتدهی مطب پزشکان با مشخصات عمومي و ویژه‌ای نموده است. این سیستم شامل زیر سیستم‌های نوبت‌دهی تلفنی، نوبت‌دهی اینترنتی، نوبت‌دهی اندرویدی و نوبت‌دهی پیامکی می باشد.

اهمیت مزیت نوبتدهی مطب پزشکان آسا

 • یکپارچه بودن همه زیر سیستم‌ها
 • قابلیت کار با سیستم بصورت آفلاین
 • همگام‌سازی اطلاعات خودکار بین سیستم آفلاین و بقیه زیر سیستم‌ها
 • امکان استفاده بر روی دستگاه‌های هوشمند اندرویدی
 • در عین یکپارچه بودن سامانه بر بستر اینترنت، با قطع شدن اینترنت، اجزاء اصلی می توانند به کار خود ادامه دهند

امکانات نوبتدهی مطب پزشکان

 • تعریف گروه پزشکان(متخصصین)
 • تعریف پزشکان معرفی روزهای تعطیل تعریف ساعات کار سیستم
 • تعریف و تنظیم منوی صوتی
 • تنظیم ترتیب منوی صوت
 • تنظیم وضعیت سیستم در حالت فعال و غیر فعال
 • تنظیمات مربوط به نوع اعلان صوتی به صورت استاتیک و داینامیک
 • تنظیم زمان تعیین نوبت با تنظیم فقط امروز یا روزهای دیگر
 • تنظیم شیفت نوبت‌دهی در سه حالت فقط صبح، فقط عصر، صبح و عصر
 • تعیین زمانی جهت اضافه نمودن به نوبت‌های تعیین شده
 • تعریف ساعات کار پزشکان با قابلیت تنظیم کار در روزهای تعطیل یا فقط روزهای غیر تعطیل
 • امکان تعریف هر پزشک زیرمجموعه یک تخصص یا چند تخصص
 • امکان ایجاد صف تماس گزارش گیری بر اساس روزهای کاری یک پزشک یا تمام پزشکان
 • گزارش‌گیری براساس شیفت‌های کاری یک پزشک یا تمام پزشکان
 • گزارش‌گیری براساس روز هفته یک پزشک یا تمام پزشکان
 • گزارش‌گیری براساس گروه پزشکان تخصص‌ها
 • پیاده سازی روش های مختلف نوبت‌دهی مدیریت پیشرفته و هوشمند برای تماس‌های همزمان جهت گرفتن نوبت آخر از یک پزشک توسط سیستم نوبت‌دهی
 • قابلیت تایید نوبت داده شده و یا رد نوبت توسط نوبت گیرند

عملکرد اینترنتی سامانه آسا

 • ورود به سامانه نوبت‌دهی با عضویت
 • ثبت کد ملی و شماره تماس(ثبت اطلاعات بیمار)
 • انتخاب استان و شهرستان
 • انتخاب کلینیک مورد نظر
 • انتخاب تخصص مورد نظر
 • انتخاب نوع خدمت مورد نظر
 • انتخاب پزشک مورد نظر
 • انتخاب شیفت
 • انتخاب روز و تاریخ مورد نظر
 • مشاهده خلاصه نوبت
 • تائید نهایی توسط نوبت گیرنده
 • دریافت کد پیگیری به فرد جهت ارائه به متصدی نوبت هنگام
 • مراجعه حضوری

عملکرد اندرویدی سامانه آسا

 • ورود به سامانه نوبت‌دهی با عضویت
 • ثبت کد ملی و شماره تماس(ثبت اطلاعات بیمار)
 • انتخاب استان و شهرستان
 • انتخاب کلینیک مورد نظر
 • انتخاب تخصص مورد نظر
 • انتخاب نوع خدمت
 • انتخاب پزشک مورد نظر
 • انتخاب شیفت
 • انتخاب روز و تاریخ مورد نظر
 • مشاهده خلاصه نوبت
 • تائید نهایی توسط نوبت گیرنده
 • دریافت کد پیگیری به فرد جهت ارائه به متصدی نوبت هنگام

عملکرد حضوری سامانه آسا

 • ثبت شماره تلفن
 • انتخاب تخصص مورد نظر
 • انتخاب پزشک مورد نظز
 • انتخاب روز و تاریخ
 • مشاهده خلاصه نوبت
 • تائید نهایی توسط نوبت گیرنده
 • دریافت کد پیگیری توسط فرد جهت ارائه به متصدی هنگام مراجعه حضوری

عملکرد تلفنی سامانه آسا

 • برقراری تماس توسط نوبت‌گیرنده با سیستم نوبت‌دهی تلفنی
 • هدایت تماس توسط سیستم نوبت‌دهی به منوی صوتی تنظیم شده توسط نرم‌افزار
 • انتخاب گزینه های نوبت‌دهی(شامل تخصص، پزشک مورد نظر، شیفت کاری در صورت الزام سیستم نوبت‌دهی و …)
 • اعلام نوبت توسط سیستم نوبت‌دهی
 • تایید نوبت توسط نوبت گیرنده و یا رد نوبت
 • بازگشت به منوی قبلی در صورت رد نوبت و یا ثبت نوبت تعیین شده در صورت تایید نوبت
 • اختصاص و قرائت کد منحصر به فرد به نوبت‌گیرنده جهت ارائه
 • به متصدی نوبت هنگام مراجعه حضوری توسط سیستم نوبت‌دهی
 • مراجعه حضوری