درخواست دمو

محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان در شرکت‌ها و سازمان‌ها یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که به دقت محاسبات نیازمند بوده و به طور مستمر مدیران را درگیر خود کرده است. برای از بین بردن خطای محاسباتی و راحت کردن کار مسئولین به ارائه نرم‌افزار حقوق و دستمزد پرداختیم. با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد میزان علاوه بر برآورده کردن نیازهای آن سازمان، بانک اطلاعاتی جامعی از مشخصات و سوابق هر یک از کارکنان را تشکیل می‌دهد.

لیست امکانات نرم‌افزار حقوق و دستمزد:

 • امکان تهیه فایل (دیسکت) بیمه
 • امکان تهیه فایل (دیسکت) دارایی
 • امکان تهیه فایل (دیسکت) بانک
 • امکان تهیه گزارش‌ها با محتوا و فرمت دلخواه کاربر
 • تعریف انواع وام, ماموریت، مساعده و دستور کسر خودکار در فیش حقوقی
 • تعریف پرسنل بار ریز مشخصات شناسنامه‌ای پرسنل شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تصویر، تاریخ تولد و …
  • محاسبات دوره‌ای شامل عیدی و بازخرید مرخصی (شامل پرداخت و محاسبات ذخیره)
  • محاسبات ذخیره سنوات, عیدی و …
  • امکان تعریف عوامل حقوقی در گروه‌های مختلف و مشخص نمودن شرایط پرداخت
  • امکان فرمول نویسی آیتم‌های حقوقی
  • امکان تخصیص آیتم‌های حقوقی به بیمه و مالیات به‌صورت دلخواه
 • امکان تعریف انواع حکم کارگزینی
 • امکان تعریف کارهای حجمی و درصدی و محاسبه خودکار
 • تهیه گزارشات بر اساس واحدهای کاری
 • تعریف جداول مالیاتی و بیمه‌ای
 • امکان ارتباط با دستگاه ساعت زن
 • صدور فیش حقوق بصورت دستی و اتوماتیک از دستگاه ساعت زن
 • امکان تعریف انواع مرخصی و تأثیر آن در مانده مرخصی
 • امکان انتخاب آیتم‌های حقوقی در لیست هزینه حقوق
 • نگهداری سوابق حقوقی و کارگزینی پرسنل
 • مدیریت دسترسی به کاربران سیستم