درخواست دمو
 

آسانوبت – راهکار جامع نوبتدهی بیمارستان و مراکز درمانی

سيستم‌های مکانيزه نوبتدهی بیمارستان هميشه با هدف نظم دادن به امر نوبت‌دهی و رفاه حال نوبت‌گيرندگان طراحی و پياده‌سازی می‌شوند. در اين ميان، امور مربوط به دليل حجم بالای مراجعه‌کنندگان از اهميت خاصی برخوردار است. همچنين به دليل در دسترس بودن تلفن، تقريبا همه جا و در اکثر مواقع، سبب گرديده است تا نرم‌افزار‌های نوبت‌دهی تلفنی مورد توجه ويژه اين مراکز و موسسات قرار گيرد.
شرکت پويان سيستم يزد با اهداف ذکر شده فوق و با نگاهي ويژه به کارايی برتر اين سيستم اقدام به طراحي نرم‌افزار یکپارچه نوبتدهی بیمارستان و مراکز درمانی با مشخصات عمومی و ويژه‌ای نموده است. اين سيستم شامل زير سيستم‌های نوبت‌دهی تلفنی، نوبت‌دهی اينترنتی، نوبت‌دهی اندرويدی و نوبت‌دهی پیامکی می‌باشد.

اهمیت مزیت نوبتدهی بیمارستان و مراکز درمانی آسا

 • یکپارچه بودن همه زیر سیستم‌ها
 • قابلیت کار با سیستم بصورت آفلاین
 • همگام‌سازی اطلاعات خودکار بین سیستم آفلاین و بقیه زیر سیستم‌ها
 • امکان استفاده بر روی دستگاه‌های هوشمند اندرویدی
 • در عین یکپارچه بودن سامانه بر بستر اینترنت، با قطع شدن اینترنت، اجزاء اصلی می توانند به کار خود ادامه دهند

امکانات نوبتدهی بیمارستان و مراکز درمانی

 • تعريف گروه پزشکان(متخصصين)
 • تعريف پزشکان معرفي روزهاي تعطيل تعريف ساعات کار سيستم
 • تعريف و تنظيم منوي صوتي
 • تنظيم ترتيب منوي صوت
 • تنظيم وضعيت سيستم در حالت فعال و غير فعال
 • تنظيمات مربوط به نوع اعلان صوتي به صورت استاتيک و دايناميک
 • تنظيم زمان تعيين نوبت با تنظيم فقط امروز يا روزهاي ديگر
 • تنظيم شيفت نوبت‌دهي در سه حالت فقط صبح، فقط عصر، صبح و عصر
 • تعيين زماني جهت اضافه نمودن به نوبت‌هاي تعيين شده
 • تعريف ساعات کار پزشکان با قابليت تنظيم کار در روزهاي تعطيل يا فقط روزهاي غير تعطيل
 • امکان تعريف هر پزشک زيرمجموعه يک تخصص يا چند تخصص
 • امکان ايجاد صف تماس گزارش گيري بر اساس روزهاي کاري يک پزشک يا تمام پزشکان
 • گزارش‌گيري براساس شيفت‌هاي کاري يک پزشک يا تمام پزشکان
 • گزارش‌گيري براساس روز هفته يک پزشک يا تمام پزشکان
 • گزارش‌گيري براساس گروه پزشکان تخصص‌ها
 • پياده سازي روش هاي مختلف نوبت‌دهي مديريت پيشرفته و هوشمند براي تماس‌هاي همزمان جهت گرفتن نوبت آخر از يک پزشک توسط سيستم نوبت‌دهي
 • قابليت تاييد نوبت داده شده و يا رد نوبت توسط نوبت گيرند

عملکرد اینترنتی سامانه آسا

 • ورود به سامانه نوبت‌دهي با عضويت
 • ثبت کد ملي و شماره تماس(ثبت اطلاعات بيمار)
 • انتخاب استان و شهرستان
 • انتخاب کلینیک مورد نظر
 • انتخاب تخصص مورد نظر
 • انتخاب نوع خدمت مورد نظر
 • انتخاب پزشک مورد نظر
 • انتخاب شیفت
 • انتخاب روز و تاریخ مورد نظر
 • مشاهده خلاصه نوبت
 • تائید نهایی توسط نوبت گيرنده
 • دریافت کد پیگیری به فرد جهت ارائه به متصدي نوبت هنگام
 • مراجعه حضوری

عملکرد اندرویدی سامانه آسا

 • ورود به سامانه نوبت‌دهي با عضويت
 • ثبت کد ملي و شماره تماس(ثبت اطلاعات بيمار)
 • انتخاب استان و شهرستان
 • انتخاب کلینیک مورد نظر
 • انتخاب تخصص مورد نظر
 • انتخاب نوع خدمت
 • انتخاب پزشک مورد نظر
 • انتخاب شیفت
 • انتخاب روز و تاریخ مورد نظر
 • مشاهده خلاصه نوبت
 • تائید نهایی توسط نوبت گيرنده
 • دریافت کد پیگیری به فرد جهت ارائه به متصدي نوبت هنگام

عملکرد حضوری سامانه آسا

 • ثبت شماره تلفن
 • انتخاب تخصص مورد نظر
 • انتخاب پزشک مورد نظز
 • انتخاب روز و تاریخ
 • مشاهده خلاصه نوبت
 • تائید نهایی توسط نوبت گيرنده
 • دریافت کد پیگیری توسط فرد جهت ارائه به متصدي هنگام مراجعه حضوری

عملکرد تلفنی سامانه آسا

 • برقراري تماس توسط نوبت‌گيرنده با سيستم نوبت‌دهي تلفنی
 • هدايت تماس توسط سيستم نوبت‌دهي به منوي صوتي تنظيم شده توسط نرم افزار
 • انتخاب گزينه هاي نوبت‌دهي(شامل تخصص، پزشک مورد نظر، شيفت کاري در صورت الزام سيستم نوبت‌دهي و …)
 • اعلام نوبت توسط سيستم نوبت‌دهي
 • تاييد نوبت توسط نوبت گيرنده و يا رد نوبت
 • بازگشت به منوي قبلي در صورت رد نوبت و يا ثبت نوبت تعيين شده در صورت تاييد نوبت
 • اختصاص و قرائت کد منحصر به فرد به نوبت‌گيرنده جهت ارائه
 • به متصدي نوبت هنگام مراجعه حضوري توسط سيستم نوبت‌دهي
 • مراجعه حضوری