یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران مالی در سازمان‌ها، کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان است. مدیران مالی موفق برای برنامه ریزی‌های مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در سازمان را کنترل کنند و از وضعیت گردش وجوه نقد در سازمان خود آگاهی کامل داشته باشند. نرم افزار خزانه‌داری که بخشی از نرم افزارهای مالی و اداری به شمار می‌رود ضمن داشتن ارتباط مستقیم با نرم افزار حسابداری مالی و برنامه‌های مرتبط دیگر از جمله برنامه خرید و فروش، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها، همچنین تخمین موجودی بانک‌ها و داشتن گزارش جامع از کلیه چک‌های دریافتی و پرداختی و همچنین دیون معوقه و غیره یاری می‌نماید.

 • تعریف حساب‌های بانکی
 • تعریف مشخصات دسته چک
 • ثبت انواع حواله‌ها و واریزی‌ها
 • ثبت و تعیین وضعیت چک
 • ثبت واگذاری چک‌ها به اشخاص و بانک
 • چاپ اطلاعات روی برگ چک
 • چاپ فرم واگذاری چک به حساب
 • راس‌گیری چک‌های دریافتی و پرداختی
 • کنترل شماره حساب‌های دارای سابقه برگشتی
 • ثبت چک‌های پرداختی به صورت آمینوس
 • ذخیره اطلاعات شعب به صورت مختصر (نام و کد شعبه) و کامل (نام، کد، آدرس، تلفن)
 • ثبت چک‌های امانی
 • ابطال برگه چک‌های پرداختی
 • کنترل عدم تکرار سریال مربوط به چک‌ها و فیش‌های واریزی
 • جستجوی کامل از تمام اطلاعات مربوط به مدارک بانکی