ارسال درخواست همکاری:

در صورتی که مایل به پیوستن به مجموعه پویان سیستم هستید، لطفا فرم استخدام را دریافت کرده و به دقت تکمیل نمایید. سپس فرم تکمیل شده را به همراه رزومه خود(در صورت وجود) به شماره  37261293-035 فکس و یا به آدرس ایمیل job[at]pooyansystem.com ارسال کنید. در صورتیکه شرایط همکاری با شما مهیا باشد، با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم استخدام اولیه شرکت پویان سیستم یزد