کپی کردن سند حسابداری به چه صورت انجام میشود؟

نوشته‌شده بر نوامبر 16, 2015 · نوشته‌شده در

ابتدا از منوی گزارشات حسابداری گزینه مشاهده سند یا با استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+F7)سند مورد نظررا به حالت مشاهده باز کرده و سپس از گزینه ایجاد فایل صادره PE2 .فایل خروجی سند را در مسیر دلخواه ذخیره کرده و سپس از منوی حسابداری گزینه ثبت حسابداری ثبت سند موقت را انتخاب نموده و با استفاده از دریافت فایل وارده PE2 فایل سند مورد نظر را فراخوانی میکنیم.