نحوه گرفتن گزارش از عملکرد کاربران چگونه است؟

نوشته‌شده بر نوامبر 16, 2015 · نوشته‌شده در

از منوی گزارشات گزینه عملکرد کاربران را انتخاب نمایید سپس بازه زمانی را مشخص کرده و گزارش عملکرد کاربران را رویت کنید. می توانید گزارش را بر اساس کاربر یا مورد خاصی فیلتر کنید.