طریقه روکش کردن سند چگونه است؟

نوشته‌شده بر نوامبر 16, 2015 · نوشته‌شده در

از منو گزارشات حسابداری دفتر روزنامه را انتخاب نموده ، سند های که در بازه یک روز تاریخی هستند را با کلید Space انتخاب نمایید و نهایتا کلید F6 را بزنید و شماره سند کلی و مورد نظر را وارد کنید.