نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

در صورتی که مایل به پیوستن به مجموعه پویان‌سیستم هستید لطفا شرایط اعطای نمایندگی را به‌دقت مطالعه نمایید و سپس فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نمایید و به شماره تماس ۳۷۲۶۲۰۴۱-۰۳۵ فکس و یا به آدرس ایمیل Partners at PooyanSystem.com ارسال نمایید.

شرایط اعطای نمایندگی

افراد یا سازمان‌هایی که در زمینه مشاوره و آموزش و یا مدیریتی فعالیت دارند، شرایط اعطای نمایندگی را مطالعه نموده و جهت اخذ نمایندگی، فرم درخواست نمایندگی و یا رزرومه کاری خود را به شماره تماس ۳۷۲۶۲۰۴۱-۰۳۵ فکس و یا به آدرس Partners at PooyanSystem.com ایمیل کنید. در صورتیکه در بررسی اولیه شرایط همکاری مهیا باشد، از طرف مرکز نمایندگان با درخواست کننده تماس گرفته می شود.
این روش که در آن نماینده به بازاریابی و معرفی مشتری خواهد پرداخت. پس از معرفی مشتری تمامی فرآیند های عقد قرارداد، آموزش و پشتیبانی به عهده نماینده نرم‌افزار خواهد بود.